Compliance management system (CMS)

  1. Dobře postavený Compliance management system je zjednodušeně řečeno funkční systém pro správné řízení a kontrolu právních rizik v oblasti činností klienta. Je to oblast managementu, ve kterém dochází k průběžné kontrole dodržování předpisů, ať již předpisů legislativních, tak předpisů interních.
  2. Správně postavený projekt CMS může chránit klienta jak před případnými pochybeními v rámci civilněprávní, správněprávní či trestněprávní odpovědnosti, tak i před ekonomickými či etickými škodami způsobenými zaměstnanci či jinými pověřenými osobami. CMS je účinný nástroj pro správné právní řízení a správu organizace.
  3. Projekt CMS se zabývá zejména těmito oblastmi: pracovní právo, ochrana osobních údajů, trestněprávní odpovědnost právnických osob, whistleblowing, prevence vzniku majetkových škod, spotřebitelské právo, ale CMS se týká také AML problematiky, dodržování norem soutěžního práva, kyberbezpečnosti, atd.
  4. S jednotlivými oblastmi i celkovým CMS systémem vám mohu pomoci, kdy společně budeme analyzovat, kde se jednotlivá právní rizika a hrozby ve vaší organizaci nachází, a pomocí této analýzy následně společně postavíme CMS projekt, který bude založen na pravidelných kontrolních mechanismech.