ZÁSADY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

01.03.2021

Věnujte prosím pozornost těmto zásadám, které jsem připravila s cílem informovat Vás o tom, jak nakládám s osobními údaji, které mi svěříte při používání webových stránek, ať již vyplněním formuláře, který slouží k poptávání právních služeb, tak při přihlášení k odběru právního newsletteru.

Mgr. Martina Činková, advokátka

IČ 74491032, ev.č. ČAK 13247

sídlem Boleslavská 1384, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

(dále jen "správce")

Úvod

Tyto zásady jsou připraveny za účelem srozumitelného informování uživatelů webu www.advokacie-koucink.cz o mém nakládání s osobními údaji.

Pokud byste měli k Vašemu poskytnutému souhlasu či k těmto zásadám jakékoliv dotazy, s důvěrou se prosím na mne obraťte zasláním emailové zprávy na adresu ak@cinkova.cz.

Osobní údaje zpracovávám v souladu s platnými právními předpisy, tj. zejména s českými zákony a dále s evropským Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Obecné nařízení").

1) Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a k jakým účelům

A) Poptávka právních služeb prostřednictvím webového formuláře

Pokud se rozhodnete poptat právní služby prostřednictvím formuláře, který je uveden na mém webu, sdělujete mi o sobě tyto údaje:

Povinné údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Tyto údaje potřebuji z toho důvodu, abych Vás mohla kontaktovat za účelem sdělení nabídky či se žádostí o bližší konkretizaci poptávky.

Dobrovolné údaje: název organizace, telefonní číslo. Název organizace je vhodné mi sdělit, pokud poptávka je podávána jménem právnické osoby, v níž působíte. Telefonní číslo je vhodné mi sdělit z toho důvodu, abych Vás mohla telefonicky kontaktovat v případě, že budu potřebovat doplnit některé informace k poptávce.

Osobní údaje o Vás budu zpracovávat za tím účelem, abych Vám mohla poskytnout relevantní cenovou nabídku.

Současně mi sdělujete obsah poptávky. Z obsahu Vašeho sdělení mohou vyplynout další osobní údaje, které v těchto zásadách nelze konkretizovat. Můžete však být klidní, poněvadž všechny skutečnosti, které mi svěříte, chráním z pozice advokáta, který dodržuje zákonnou povinnost o zachování mlčenlivosti dle zákona o advokacii.

Tedy i pokud se na právní službě nedomluvíme, Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí.

Pokud mi chcete za účelem poptávky rovnou předat konkrétní blizší informace a podklady, včetně právních dokumentů, doporučuji využít možnost zaslání poptávky prostřednictvím emailu na mou emailovou adresu ak@cinkova.cz.

B) Přihlášení k odběru newsletteru

Na mých webových stránkách se můžete přihlásit k odběru právního newsletteru. Tento newsletter posílám většinou několikrát do roka.

K odběru newsletteru postačuje, pokud zadáte svou emailovou adresu a jméno a příjmení. Emailovou adresu potřebuji, abych Vám mohla newsletter doručit. Je pro mne rovněž důležité vědět jméno a příjmení odběratele, abych měla jistotu, že konktaktuji tu správnou osobu. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení jsou pro mne rovněž potvrzením toho, že komunikuji se skutečnou osobou, která má o právní newsletter vážný zájem, a nikoliv například s internetovým botem.

Osobní údaje, které mi sdělíte při přihlášení k odběru newsletteru, jsem oprávněna používat k marketingovým účelům.

Součástí newsletteru je většinou zejména informace o zajímavostech a novinkách v oblasti práva a legislativy z oborů, na které se specializuji, například formou odkazu na článek mnou publikovaný. Součástí newsletteru může být rovněž prezentace mých služeb. Právní newsletter je pouze informativní a nemůže nahradit právní službu dle zákona o advokacii.

2) Váš souhlas jako základ pro zpracování osobních údajů

Údaje, které mi předáte, od Vás získávám v okamžiku, kdy mi je poskytnete prostřednictvím mé webové stránky. Předáním těchto údajů souhlasíte s tím, abych údaje zpracovávala v rozsahu shora uvedeném.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy Váš výslovný souhlas s tímto zpracováním.


3) Další zpracovatelé

K tomu, abych Vám mohla poskytnout formulář pro zaslání poptávky a přihlášení k odběru newsletteru na mém webu, potřebuji tzv. externí zpracovatele neboli poskytovatele těchto služeb. Zpracovatelem osobních údajů tak může být další subjekt, ať již na základě zvláštního zákona, nebo na základě mého pověření. Níže uvedené subjekty však nemají přístup k mému administrativnímu rozhraní a tedy ani přístup k Vašim osobním údajům, přesto jsou za zpracovatele považováni, poněvadž skrze jejich služby Vaše data proudí.

Zpracovateli tak jsou zejména:

1) Společnost Webnode AG, sídlem Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland, Identifikační číslo CH-170.3.036.124-0, Obchodní rejstřík Kanton Zug, Handelsregister- und Konkursamt, Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug, Vývoj a provoz Webnode CZ s.r.o., Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká republika. Služba webnode.cz.

2) Společnost The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Služba mailchimp.com.

Upozorňuji, že například nástroj Mailchimp používá určité prvky, které mi o Vás mohou prozradit další informace, například skutečnost, kdy jste newsletter otevřeli, kolikrát jste jej otevřeli, který článek v newsletteru jste přečetli, atd. Pokud chcete vědět, které všechny informace o klientském chování při doručování newsletteru newsletterový nástroj může shromažďovat, doporučuji si na www.mailchimp.com zřídit vlastní bezplatný účet, abyste viděli, jak nástroj funguje. Já osobně tyto prvky neshledávám pro mé skromné účely nezbytnými a nijak informace dále nevyužívám ani nesleduji, přesto ctím etickou povinnost Vás informovat o těchto souvislostech. Bez těchto prvků nelze službu užívat.

4) Na jak dlouho souhlas udělujete a jak jej můžete odvolat


Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Pokud jej odmítnete udělit, nemůžete však využít poptávkový formulář, ani se přihlásit k odběru newsletteru.

š souhlas udělený v souvislosti se zasláním poptávky po právních službách je platný po dobu 30 dnů. Pokud se v době 30 dnů nedomluvíme na poskytnutí placené právní služby, Váš souhlas se tím považuje za odvolaný ke konci 30. dne ode dne odeslání poptávky. V takovém případě Vás již nadále nebudu kontaktovat. Současně můžete požádat, abych veškeré Vaše osobní údaje odstranila ze všech nosičů dat a můžete požádat o potvrzení, že jsem tato data vymazala.

Váš souhlas udělený pro účely zasílání newsletteru je platný a mnou použitelný do jeho odvolání z Vaší strany. V případě skončení platnosti a účinnosti souhlasu tak Vaše osobní údaje, tj. email, jméno a příjmení, vymažu ze všech nosičů dat, rovněž odstraním i všechny další případně související informace nacházející se v mém uživatelském rozhraní služby mailchimp.com. O tom si můžete vyžádat potvrzení.

V případě newsletteru souhlas můžete odvolat prostřednicvím odkazu pro odhlášení odběru newsletteru, který je uveden v každém newsletteru.

Souhlas můžete také odvolat zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu ak@cinkova.cz.

Pokud se stanete i přes výše uvedené následně klientem mé advokátní kanceláře na základě později uzavřené smlouvy o poskytnutí právních služeb, souhlas shora uvedený není třeba. Právní vztah mezi námi je v takovém případě založen na jiném právním základu, kterým je smlouva.

5) Jaká jsou Vaše další práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

  • máte právo požadovat přístup k osobním údajům a právo získat kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů,

  • máte právo na opravu Vašich osobních údajů - pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné,

  • máte právo na výmaz v rozsahu poskytnutých osobních údajů s výjimkou výmazu osobních údajů, které jsem povinna shromažďovat dle platných právních předpisů,

  • právo na omezení zpracování,

  • právo na přenositelnost osobních údajů,

  • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany,

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz uoou.cz).


Vaše jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu ak@cinkova.cz.

Vámi uplatněná práva vyřizuji bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsem oprávněna si účtovat v přiměřené výši poplatek, který zohlední administrativní náklady vynaložené na vyřízení Vaší žádosti.V případě opakovaného uplatnění žádosti za účelem poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů jsem oprávněna si účtovat poplatek v přiměřené výši.

Vyřízení Vaší žádosti včetně vyjádření a poskytnutí případných informací o přijatých opatřeních můžete očekávat co nejdříve, nejpozději však do 30 kalendářních dnů.Lhůtu jsem oprávněna v případě potřeby prodloužit až o dalších 30 dnů. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budu informovat.

Tyto zásady jsem přijala a zveřejnila na internetové adrese www.advokacie-koucink.cz dne 01.03.2021. Od tohoto data jsou platné a účinné.

Před odesláním poptávkového formuláře či před přihlášením k odběru k newsletteru s těmito zásadami vyslovujete souhlas.


Mgr. Martina Činková, advokátka