ZDRAVÁ ORGANIZACE A WHISTLEBLOWING - 1. část

02.03.2021

Kontroverzní zákon o "pískání na píšťalku" již je na cestě. Jaký bude mít dopad na organizace a jejich zaměstnance?

Někdy se může zaměstnanec nikoliv vlastní vinou ocitnout v situaci, kdy se stane svědkem či pozorovatelem protiprávního jednání na pracovišti. Jak se má v takové situaci zachovat? Nahlásit takové jednání? Mlčet? Odejít ze zaměstnání?

Nástroj, který má zaměstnancům pomoci v takových případech, se nazývá whistleblowing, a má jej přinést do našeho právního řádu nový zákon o ochraně oznamovatelů, který je právě projednáván (po mnoha relevantních připomínkách)       v Poslanecké sněmovně.

Když se na daný zákon dívám očima zaměstnanec, vidím nástroj, který může efektivně pomoci v choulostivé situaci člověku, který se setká s protiprávním jednáním na pracovišti.

Když daný zákon prohlížím očima zaměstnavatele, vidím zde určitou míru ochrany, neboť jej zaměstnanec nemůže svévolně a vědomě šikanovat, poněvadž by zaměstnanci mohla hrozit pokuta až do výše 50.000,-- Kč za vědomě nepravdivé oznámení.

Jako advokátka vidím stěžejní kámen úrazu v pojmu "vědomě nepravdivé oznámení".

Z právního hlediska se totiž za vědomě nepravdivé oznámení považuje i oznámení učiněné nikoliv úmyslně, ale rovněž ve formě "vědomé nedbalosti".

Zaměstnanec by si měl tedy důkladně rozmyslet, zda oznámení podá, poněvadž pokud si své oznámení důkladně nerozmyslí, může jej stihnout pokuta, ale také to, že nebude chráněn před odvetnými opatřeními za strany zaměstnavatele.

Pokud bych tedy byla zaměstnancem a nerozuměla, zda dané jednání spadá pod pojem "protiprávní", nezbývá mi než si najmout advokáta a probrat to s ním. To znamená finanční náklady na straně zaměstnance.

Rovněž zaměstnavatelé to nebudou mít jednoduché. Například ti, co mají v průměru za předcházející kvartál více než 25 zaměstnanců, budou muset (až zákon nabyde účinnosti) zavést tzv. vnitřní oznamovací systém. Což znamená mimo jiné finanční náklady a vnitřní směrnice.

Je zde mnoho dalších překvapení. Slyšeli jste například, že oznamovatelem může být i OSVČ, která s takovým subjektem, který činí protiprávní jednání, jen spolupracuje například na základě smlouvy o poskytování služeb? Nebo že oznamovatelem může být uchazeč o zaměstnání? Ale dokonce i dobrovolník či stážista? Ti všichni budou mít práva dle navrhovaného zákona činit oznámení. A jak to bude s anonymními oznámeními?

Tak o tom si povíme zase příště.

Mgr. Martina Činková, advokátka

ak@cinkova.cz