ZDRAVÁ ORGANIZACE A WHISTLEBLOWING - 2. část

19.03.2021

Podívejme se na to, proč je v dnešní době whistleblowing tak aktuální.

Whistleblowing - neboli oznamování protiprávních jednání - upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Česká republika má povinnost tuto směrnici do 17.12.2021 transponovat do české právní úpravy do 17.12.2021, což se děje v rámci aktuálního legislativního procesu, kdy naposledy byl návrh vlády v únoru 2021 předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu  ČR.

I přestože návrh stále nemá podobu platného a účinného zákona, nic to nemění na tom, že bychom se měli již nyní o tuto problematiku zajímat, pokud chceme být na prosinec 2021 připraveni.


a členské státy Evropské unie mají povinnost ji do 17. prosince 2021 transponovat do národních úprav. V tomto článku shrnujeme přehled aktuální úpravy, jak ji přináší návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který byl schválen vládou a 9. února 2021 byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.


V minulém článku jsem Vám slíbila, že se podíváme na další perličky z návrhu zákona na ochranu oznamovatelů, tzv. zákona o whistleblowingu neboli "pískání na píšťalku."