Proč by vás spolupráce mohla zajímat

Mými klienty jsou většinou podnikatelé a neziskovky, za kterými stojí kreativní lidé, kteří přináší světu užitečné služby a řešení. Za úspěchem těchto lidí je nejen velký kus práce, ale také vize, která jim dává smysl a naplnění. Právě takovým lidem ráda poskytuji své služby a ráda je doprovázím na jejich cestě.

Své služby poskytuji jako advokátka v oblasti korporátního, neziskového, smluvního a pracovního práva.

Mé právnické vzdělání a profesní působení:

 • Od roku 2010 působím po úspěšném složení advokátních zkoušek jako samostatná advokátka a jsem členem České advokátní komory. Mám více než 10 let zkušeností s tzv. generální praxí, tedy jsem se setkala během své praxe s velmi širokým záběrem právních činností. Své zaměření jsem od roku 2020 zúžila na obory uvedené shora. 
 • V roce 2017 jsem absolvovala pod záštitou České advokátní komory ve spolupráci s Radou Evropy tříměsíční vzdělávací program pro právní profesionály s názvem Data Protection and Privacy Rights - European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals.

 • Od roku 2007 do roku 2010 jsem působila v menší advokátní kanceláři v Brně jako advokátní koncipientka.
 • V roce 2006 a 2007 jsem působila jako právník majetkoprávního odboru na Městském úřadu v Brně a dále také jako předseda přestupkové komise.
 • Roku 2006 jsem dokončila vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Právo a právní vědy, titul: Mgr.
 • Mám středoškolské vzdělání v oblasti ekonomie.

Odborné právní vzdělávání advokátka

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTA V RÁMCI DOBROVOLNÉHO PROGRAMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

 • 2020 - Velká novela zákona o obchodních korporacích - Mgr. Adam Němec
 • 2020 - Franchizing - JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
 • 2020 - Přeměny obchodních společností v praxi - Mgr. Michaela Riedlová
 • 2020 - Finanční toky ve společnosti - Mgr. Michaela Riedlová
 • 2020 - Blockchain - JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
 • 2020 - Právo na sociálních sitích - JUDr. Tomáš Nielsen
 • 2020 - Právo a cookies - JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
 • 2020 - Podíly na zisku právní a daňové souvislosti - Ing. Milan Mareš
 • 2020 - Jak na převod podílu v s.r.o. - Mgr. František Schirl
 • 2020 - Převody a další dispozice s akciemi - Mgr. Michaela Riedlová
 • 2020 - Nový zákon o realitním zprostředkování - JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
 • 2020 - Příprava na červnové valné hromady - Mgr. Michaela Micková
 • 2020 - Převod podílu ve společnosti - Mgr. Stanislav Servus, LL.M.
 • 2020 - Procesní změny a novinky v o.s.ř. - JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Mé vzdělání v oblasti koučování a mediace:

 • 2021 - 2022 - aktuálně probíhá - mezinárodní MBA program "Coaching, mentoring and leadership" - EDU Effective, z.s.

 • 2020 - 2021 - aktuálně probíhá - Mindset koučink - Mindset Academy s.r.o.

 • 2018 - Kouč - Coaching World - akreditace MŠMT

 • 2014 - Byznys mediace - Česká advokátní komora

 • 2013 - The Face Behind The Hate - Resolving Disputes in the 21st Century - National Institute of Criminology, Budapest, Hungary

 • 2011 - Mediátor/Mediátorka - ucelený vdělávací program, Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

 • 2009 - Mimosoudní řešení sporů - obchodní a spotřebitelské spory

 • 2007 - American Law and Dispute Resolution - the John Marshall Law School, Chicago, Czech/Slovak Legal Institute

Spokojenost klientů je pro mne na prvním místě. Co o mne říkají?

Ing. Jiří Papánek

Doporučuji! Se službami jsem byl vždy velmi spokojen a vím, že v případě potřeby se na Martinu opět rád a s důvěrou obrátím. Jako klient oceňuji zejména efektivní způsob komunikace, precizní smlouvy, lidský přístup, spolehlivost i kreativitu. To vše mi ve výsledku šetří čas i peníze. Velmi také oceňuji srozumitelnost smluv, kterým i já jako právní laik bez problémů rozumím.

Mgr. Emília Popovičová, advokátka, mediátorka, insolvenční správce

Martině se daří velmi srozumitelným způsobem vysvětlit i velmi složité problémy. K profesionálnímu přístupu já osobně oceňuji také její vstřícnost a sociální schopnosti. Moje zkušenost s ní je taková, že je motivovaná napomoct k dosažení vhodného vyřešení záležitosti pro svého klienta, a to v širších konsekvencích řešené věci. Doporučila bych ji každému, kdo potřebuje jak profesionální, tak lidský přístup advokáta.